background
logotype

Geschiedenis kerkgebouw

Bouw
In 1905 werd met de bouw van deze kerk begonnen, zoals de eerste steen (in de buurt van de sacristie) vermeldt. Het interieur is van kalkzandsteen, en waarschijnlijk is onze kerk de eerste kalkzandsteenkerk van Nederland. De materialen werden per trein aangevoerd naar Abbekerk en per boot langs de Veken naar de plaats van bestemming gebracht. Tegen het einde van 1906 was men zover met de bouw, dat men al kon gaan kerken. De plechtige consecratie van het kerkgebouw vond plaats op 6 mei 1907. Het heeft een hoog gewelf (vroeger beschilderd) en daar de toren in verhouding moest zijn, reikt deze tot 45 meter boven de grond. Het priesterkoor heeft nog de originele betegeling. De banken, de plavuizen en de vele grijze tinten zijn van na de brand van 1963.

Brand
Op 23 oktober 1963 was men bezig met boktorbestrijding met benzine en petroleum in het dakgebint van de kerk, tussen de toren en de absis. Toen een looplamp brak, ontstond er brand. In een ogenblik van tijd stond heel het dak in lichter laaie. Brandende stukken hout kwamen naar beneden en verwoestten de vloer en de banken. Ook de preekstoel, die links bij de eerste gemetselde kolom stond, werd zwaar beschadigd. Maar de absis en de zijbeuken hadden weinig te lijden. Na de herstelwerkzaamheden kon de kerk weer in gebruik genomen worden op woensdag 16 december 1964. Onderdelen van de preekstoel zijn terug te vinden in het altaar van de liturgie en in de nieuwe preekstoel en in de middendeuren achterin de kerk.

Lambertus
Lambertus wordt afgebeeld als bisschop, met de Bijbel in de hand, en met een lans of een zwaard. Gewoonlijk is hij getooid met een zgn. rationale, het schouderkleed met gekanteelde rand. Als wondertekenen vermeldt de legende:  

Het waterwonder: Toen er gebrek aan goed drinkwater was, tekende de knaap Lambert met een stok een kruisteken. Op het snijpunt ontstond een bron, waaruit men kon drinken. Sommigen menen, dat dit de bron is waaruit de Jeker ontspringt. 

Het vuurwonder: Toen zijn eerste leermeester Landoald hem vroeg om naar een nabijgelegen huis te gaan om wat kooltjes vuur te halen, deed Lambert dat. Maar hij had niets om de gloeiende kolen te vervoeren. Hij deed ze toen in de slip van zijn mantel, die niet verbrandde.
 

In de kerk van De Weere staat het beeld van Lambertus hoog op de console boven de preekstoel. De prediking door Lambertus staat uitgebeeld in de preekstoel. Het waterwonder en de dood van Lambertus staan afgebeeld in de deuren midden achter in de kerk.

2024  St. Lambertus parochie De Weere  globbersthemes joomla templates